אודות המיזם


מיזם העצמה נשית בסביבת אוריינות חזותית מתוקשבת

מיזם העצמה נשית בסביבת אוריינות חזותית מתוקשבת מפתחת את המודעות לחוזקות הפנימיות של תלמידות התיכון באמצעות חקר דמות מופת נשית על פי בחירתן, המעניקה להן השראה לפיתוח כישרונות יחודיים, ומגבירה את המוטיבציה להתמדה במסגרת הלימודית, תוך חיזוק החזון האישי להתפתחות עצמית.
הבניית הידע מתבצעת בהדרגה בתהליך החקר המתקיים בסביבה המקוונת. בתחילה מאתרים ברשת האינטרנט מידע אודות דמויות הנשים המשפיעות בישראל, ולאחר מכן מבררים מהן התכונות הסגוליות המייחדות אותן באמצעות הצגה חזותית בכלי תיקשוב מגוונים – כגון: תג ענן של תכונות משמעותיות, פרסומת בסרטון ביוטיוב, ועוד.
במוקד המיזם כל תלמידה חוקרת את הדמות שהיא בחרה לה כמופת בתחום הקרוב לליבה – מדע, ספורט, פוליטיקה, חינוך, צבא, תיאטרון, עסקים, בידור, וכו'. התלמידה מתעמקת בתולדות חיי הדמות שבחרה, בעוצמות באישיותה, ובשיטה בה נקטה כדי לקדם את עצמה. בעקבות התובנות הללו בוחרת התלמידה אלו תכונות היא מעוניינת לסגל לעצמה ומהן נקודות החוזק של המשאבים הפנימיים בתוכה שהיא מעוניינת להעצים, ואלו צעדים יישומיים עליה לנקוט באורחות חייה.
התלמידות עובדות בסביבה המתוקשבת ומגלות את הייחודיות שבדמות באמצעות משימות יצירתיות מאתגרות, כגון:
  • ציור דיוקן ממוחשב של הדמות בעזרת חפצים המאפיינים אותה - בסגנון האמן : חנוך פיבן.
  • הצגת מסרים מופשטים אותם הדמות הנחקרת משדרת – ע"י הפקת באנר.
האוריינות החזותית משמשת כלי לביטוי סמלי עבור הרעיונות אישיים המעצימים את התלמידה בעקבות התובנות העולות מתהליך הלמידה האישי שחוותה, כגון: הצגת התדמית האישית במעגלים שונים ע"י יצירת כרטיס ביקור אישי, חיזוק הדימוי העצמי ע"י פרסום פלייר גמ"ח "במה אני יכולה לתרום לחברותי בכיתה?" בעקבות המצאת רעיון של גמילות חסדים בכיתה.
תהליך זה של הפקת תוצרים מקוריים באמצעות כלים יצירתיים מתוקשבים מחזק את תחושת המסוגלות של התלמידות, ומעלה את המודעות העצמית שלהן לאמונה ביכולותיהן האישיות.