איתור פורטים ברשת NETSTAT

  1. השתמשו במספר יישומים הדורשים תקשורת, כגון: דפדפן אינטרנט.
  2. פתחו את חלון הפקודות CMD
  3. הקלידו את הפקודה NETSTAT -N
  4. בדקו אלו לפי מספרי הפורטים PORT - אלו שירותי תקשורת פעילים במחשב ?