הבקר הממוחשב

בחרו באחד הסרטונים המציגים את פעולתו של הבקר  הממוחשב ברכב:

חיישן LKA למערכת ההיגוי של חברת המכוניות קיה

https://www.youtube.com/watch?v=Rn5yXvI7YF4

חיישן LDW למערכת ההתרעה של חברת המכוניות קיה

https://www.youtube.com/watch?v=ShIL6s9_NrE

חיישן BCW   למערכת המראות של חבר המכונית קיה

https://www.youtube.com/watch?v=QY2MEuyvWoI

חיישן FCW למערכת ההתרעה של חברת המכוניות קיה

https://www.youtube.com/watch?v=C5F4kiqB-q4

=================================================

צרו מצגת באורך 6 שקפים:

שקף 1 – שער:

שם התלמידים: _________________________________

שם הסרטון: פטנט לבטיחות ברכב   LKA / LDW / BCW / FCW

שקפים 2-6

כתבו בכל שקף בנפרד –  השאלה בכותרת  + התשובה  + קטע מהסרטון :

  • השוואה בין שני המצבים – עם החיישן
  • השוואה בין שני המצבים – בלי החיישן
  • מהי הסכנה ? ומאיזה כיוון?
  • איזה נתונים מקבל הבקר הממוחשב?
  • כיצד מגיב הבקר הממוחשב בעקבות ההתרעה של החיישן ?

===================================================

     כיצד חותכים קטע מהוידיאו ?  > במצגת: תפריט "הפעלה" + פקודה "חיתוך וידיאו" 

===================================================