הגדלת טווח קליטה Access Point

שלב בסיס: בניית רשת

בנו רשת עם ציוד  Access Point, ובה שמות הרשתות SSID  לשתי המחלקות הבאות:

מחלקת ShowRoom -

אולם תצוגה עם אינטרנט פתוח ללא סיסמה עבור אורחים עם פלאפונים וטאבלטים.

מחלקת WeWork -

מרחב עבודה לבעלי הרשאה בלבד עבור עובדים עם מחשבים ניידים.

שלב ב': הגדרה של Access Point

שלב ג': התקנה פיזית של אמצעי הקצה


שלב ד': הגדרה של אמצעי הקצה