הגדרות BIOS

B.I.O.S. = תוכנה שמנהלת את החומרה של המחשב
היכנסו לסימלטור של ה BIOS:
 
צרו מצגת ובו הסבר על הBIOS
שקף א. הגדרה
שקף ב. תמונה של הלוח אם ובו -  השבב ובו זיכרון הביוס + הבטריה
שקף ג. תמונה של מקשים - כיצד נכנסים לתוכנת הביוס ? כיצד יוצאים מתוכנת הביוס
שקף ד תמונה של תוכנת ה BIOS - כיצד מתבצעת התנועה בתוכנת ה BIOS.
1. כיצד עוברים מנושא לנושא
2. כיצד עונים כן / לא
3. כיצד מגדירים  אפשר / בטל  enabed / disabled
שקף ד. דוגמה לפקודה - תנו מקרה של בעיה שניתן לפתור בעזרת הביוס - הביאו תצלום מתאים
העזרו באחד המסכים הבאים:
standart CMOS  - נתונים בסיסיים
advanced BIOS features - תהליך ההתקנה של ה BOOT
PC health status - חום ומהירות של המעבד והמאוורר