הודעות תקלה

עיינו שוב במה שלמדנו בנושא תקלות :
 
  1. תקלות בזמן הדלקה - הלקוח מודיע: לאחר הדלקת המחשב, הוא משמיע מספר צפצופים. כיצד מוודאים מה מקור הצפצופים?
  2. הלקוח מודיע: הנורית של כונן ה-floppy דולקת כל הזמן, מיד לאחר הדלקת המחשב.
  3. תקלות לאחר הוספת כונן קשיח שני במחשב שעבד - הלקוח מודיע: רשום לי על המחשב “No operating system found"
  4. הלקוח מודיע: רשום לי על המחשב No RAM Installed
  5. הלקוח מודיע: רשום לי על המחשב NIC Not functioning
  6. הלקוח מודיע: אני לא שומע צלילים מהרמקולים.
  7. הלקוח מודיע: אין לי תצוגה במחשב. 
  8. הלקוח מודיע: אחרי 5 דקות המחשב נתקע. 
 
 
בחרו בתקלה אחת והפיקו מצגת:
א. כותרת התקלה - בעברית ובאנגלית
ב. פתרונות אפשריים לתקלה
ג. תמונות מתאימות
ד. אפקטים של תנועה וקול הממחישים את הבעיה
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד - תקלת ציפצופים (04-3152012_problem_bip.pps)
תוצר תלמיד - תקלת נורת הכונן הגמיש (036-3152012_problem_floppy.pps)
תוצר תלמיד - תקלת מערכת ההפעלה (026-3152012_problem_O.S..pps)
תוצר תלמיד - תקלת הרמקולים (049-3152012_problem_voice.pps)
תוצר תלמיד - תקלת מחשב שנכבה (814-162012_problem_cpu.pps)
תוצר תלמיד - תקלת תצוגת מסך (850-162012_problem_dislpay.pps)