המעבד - מבנה התושבת

סדנה - פרוק והרכבת מחשב

 • א. פרקו את התוושבת של המעבד על לוח האם
 • ב. צלמו את תהליך הפרוק
 • ג. סמנו את המרכיבים הבאים:
 1. ההברגה
 2. המאוורר
 3. המשחה הטרמית
 4. המעבד
 5. התושבת
 • הורידו את שכבת המשחה הטרמית וצלמו מהו דגם המעבד.
 • שימו משחה טרמית חדשה
 • הרכיבו את המעבד למקומו.

רשות - משימת חקר:
חפשו בביוס את מנגנון ההגנה של שמירה מפני חימום המעבד :
העזרו באחד המסכים הבאים:
standart CMOS  - נתונים בסיסיים
advanced BIOS features - תהליך ההתקנה של ה BOOT
PC health status - חום ומהירות של המעבד והמאוורר