הציוד ברשת - רכזת, מתג, נתב

 
האתגר - טקסט בהנפשה, גם המילים יודעות לרקוד
 
עיינו בחומר שלמדנו בנושא מבנה הרשת :
  • מארח
  • ציוד היקפי
  • התקני רישות
  • רכזת (Hub)
  • מתג (Switch)
  • נתב (Router)
 
 צרו מצגת בת 6 שקפים, והוסיפו בכל שקף מידע על החלקים במבנה הרשת:
א. כותרת
ב. הגדרה
ג. תמונה
הדגישו את החלק המיוחד בכל אחת מההגדרות של התקני הרישות: רכזת, מתג ונתב
השתמשו באפקטים של הדגשת טקסט
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (958-2122011_network_SH.D..pps)
משימה מהמורה 2127-822011_תרגיל_-_מבנה_רשת.pdf (2127-822011_תרגיל_-_מבנה_רשת.pdf)