התחברות מאובטחת מרחוק SSH

התחברות מאובטחת מרחוק SSH

שלב בסיס - בניה פיזית

בנו רשת - ראוטר, סוויץ, מחשב

הקצו ברשת LAN כתובת לראוטר וכתובת סטטית למחשבשלב א'  - הגדרת הראוטר

הקפידו על עיצוב הגופנים - נא להקליד:

  • הפקודות - באותיות קטנות 
  • הנתונים: שמות /  מספרים -  באותיות גדולות

שלב ב'  - כניסה מרחוק מהמחשב