תיכנות הרובוט - התנעת הרובוט

>>>  >>>     תנועות הרובוט     קדימה > מהירות בסימן חיובי        <<<  <<<

>>>  >>>   תנועות הרובוט       אחורה > מהירות בסימן שלילי         <<<  <<<

 

 • כתבו תכנית בשם "הרובוט זז קדימה"
 1. הרובוט נע קדימה למשך שלוש שניות ועוצר.

       (שימו לב כי יש 3 דרכים ליישום התרגיל).

 

 • כתבו תכנית בשם"הרובוט זז קדימה במהירות משתנה":
 1. הרובוט נע 2 שניות קדימה במהירות נמוכה שתבחרו אור לד ירוק דולק
 2. הרובוט נע 2 שניות קדימה במהירות בינונית שתבחרו, אור לד כתום דולק
 3. הרובוט נע 2 שניות קדימה במהירות גבוהה שתבחרו, אור לד כתום דולק
 4. הרובוט נעצר.

 

 • כתבו תכנית "הרובוט זז קדימה ואחורה":
 1. הרובוט נע 2 שניות קדימה  [=סימן חיובי] במהירות שתבחרו, אור לד ירוק דולק.
 2. הרובוט נע 2 שניות אחורה [=סימן שלילי] במהירות שתבחרו, אור לד אדום דולק.
 3. הרובוט נעצר

======================================

כתבו תשובה לתגובות בעמוד זה:

א. כותרת – שם התוכנית +  שמות 3 התלמידים

ב. נתונים – מספר השניות , מהירות המנועים

ג. תוצאות – מדדו את מרחק הדרך שנסע הרובוט 

=====================================