חדר וירטואלי - גלו את האוצר

שלב ראשון - הוספת  תמונת מוצא

  • חפשו תמונה באינטרנט עם רקע שקוף מסוג PNG
  • הוסיפו תמונה - + IMAGES > MY UPLOADS

שלב שני - הוספת דף מרחף

  • הוסיפו דף מרחף - + LIGHTBOX
  • בחרו בפתק הפינתי בשם PROMO CORNER
  • פתחו את התפריט של הדפים באתר  ותנו שם לדף המרחף

שלב שלישי - קישור בין התמונה לדף

לחצו על התמונה

לחצו על סימן הקישור

בחרו מתוך הרשימה LIGHTBOX

בחרו את השם הרצוי