חומת אש

שלב א' -בניית רשת אלחוטית

בנו רשת אלחוטית באמצעות כרטיסי רשת אלחוטית.

חברו את המחשבים לרשת האלחוטית המקומית

 

שלב ב' - איתור מידע

בדקו את המידע אודות הנתונים של המחשבים השונים :

*שם המחשב - חלון : המחשב שלי > לחצן עכבר ימיני > מאפיינים > שם המחשב

*כתובת IP - חלון: CMD > פקודת IPCONFIG

 

שלב ג' - הפעלת/כיבוי חומת אש 

 

הפעילו את חומת האש - ולאחר מכן, בדקו תקשורת באמצעות פקודת PING

בטלו את חומת האש - ולאחר מכן, בדקו תקשורת באמצעות פקודת PING

 

 

שלב ג' - יצירת תקשורת

 

שלחו הודעת PING  ממחשב אחד למחשב שכן

mail משימה - כתבו ב טופס - משימת חומש אש,  את הממצאים שקבלתם מ 2 הפעמים של שליחת הודעת PING:  לאחר הפעל חומש אש / לאחר ביטול חומת אש