מסלול ניתוב

ערכו טבלה או תרשים להשוואה בין הנתב למתג:
א. שם
ב. תמונה
ג. איזה כתובת משתמש
ד. איזה טבלה
ה. תמונה של דרך הניתוב בעזרת התוכנה הבאה: