כבל רשת - ישיר ומוצלב

 
האתגר - כבלים ברשת נכנסים באפקטים מיוחדים
 
עיינו בחומר שלמדנו בנושא כבלים של רשת
• מקרים שמחברים כבל ישיר Straight
נת ב ó  Router מרכזת Hub
מרכזתHub   ó  מחשב Pc
מתג Switch ó  מחשב Pc
• מקרים שמחברים כבל מוצלב CrossOver
מחשב Pc  ó מחשב Pc
מתג ó  Switch   מתג   Switch
 
 
  
 
×     צרו מצגת ובה 5 שקפים, והוסיפו בכל שקף :
א.  כותרת – שמות של התקני הרישות והכבל המתאים להם
ב. תמונה של התקן רישות  (מרכזת מתג נתב)
ג.  תמונה של התקן רישות  (מרכזת מתג נתב)
ד. תמונה של סוג כבל הרשת שמחבר ביניהם- ישיר או מוצלב
×     הוסיפו אפקט לתמונת הכבל
:   כבל ישיר – אפקט כניסה "מתח",
:   כבל מוצלב – אפקט כניסה "ספירלה"
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (2215-122011_כבלי_רשת_ישיר_ומוצלב_-_ר._ח..ppt)
משימה מהמורה 2148-822011_תרגיל_-_כבל_רשת_ישיר_ומוצלב.pdf (2148-822011_תרגיל_-_כבל_רשת_ישיר_ומוצלב.pdf)