כוננים - כבלים של נתונים

עיינו בחומר שלמדנו על כבלי נתונים של מחשב שמעבירים מידע מלוח האם אל הכוננים:
* תקליטון A fdd כבל פאטה
* PATA IDE
* כבל סאטה sata 7 פינים
 
 צרו מצגת ובה 3 שקפים, בכל שקף :
א. שם הכבל
ב. הכבל - תמונה של הכבל
ג. הכונן - תמונה לאן הכבל מוביל את המידע
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (2213-3052012_DATAcabels_D.S..pps)