כתובות הרשת בפלאפון

הכנסו בפלאפון שלכם למידע אודות הכתובות בפלאפון.

בפלאפון  ANDROID רגיל:

  1. פלאפון
  2. הגדרות
  3. אודות הטלפון
  4. סטטוס
  5. כתובת IP

צלמו את המסך, וענו:

  • סמנו את כתובת ה IP בצבע מודגש.
  • מה זה כתובת IP?
  • מה מספר כתובת IP של הפלאפון?
  • מי נתן את כתובת ה IP ?