DHCP - מידע במערכת ההפעלה

 
האתגר - "תקופת ליסינג" : זה קשור להשכרת רכב או גם להשכרת מחשב ?! 
 
DHCP - שרת המחלק כתובות איי.פי. באופן דינמי
 
 הכינו מצגת על שרת DHCP ובה 3 שקפים:
 
א. שקף ראשון - שקף פתיחה

  - שם התלמיד
  - כותרת
  - הגדרה
  - תמונה (תמונה = רשות)

ב. שקף שני - מידע מילולי:

  - הכנסו ל CMD
  - רשמו את הפקודה ipconfig /all
  - צלמו את המסך למצגת
  - סמנו את השורה בה כתוב השם DHCP
    * בדקו את תקופת זמן השכרת הליסינג של כתובת הip :
  - סמנו את תאריך ההתחלה של קבלת כתובת איי.פי. dhcp obtained
  - סמנו את תאריך הסיום של קבלת כתובת איי.פי. dhcp expires

ג. שקף שלישי - מידע גרפי:
 
- לוח בקרה
- רשת ואינטרנט
- מרכז הרשת והשיתוף
- Local area connection
- פרטים
- התקבל חלון: פרטי חיבור רשת
- צלמו את המסך, ובדקו את הנתונים הבאים:
  * רשיון חכירה הושג
  * רשיון חכירה פג
 
דרך נוספת למידע גרפי / רשות:
  - הכנסו ל: התחל = עזרה ותמיכה = ‏‏השתמש ב*כלים* כדי להציג את מידע המחשב
  שלך ולאבחן בעיות  = אבחון רשת = סרוק את הרשת = מתאמי רשת.
  - צלמו את המסך למצגת
  - סמנו את השורה בה כתוב השם DHCP
  * בדקו את תקופת זמן השכרת הליסינג של כתובת הip :
  - סמנו את תאריך ההתחלה של קבלת כתובת איי.פי. dhcp obtained
  - סמנו את תאריך הסיום של קבלת כתובת איי.פי. dhcp expires

קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (932-412012_dhcp_E.C..pps)