כתובת סטטית קבועה - מוקצת ע``י מנהל הרשת

 צרו מצגת בנושא כתובת סטטית:
 
א. הגדרה - כתובת דינמית, כתובת סטטית
ב. צילום מסך CMD - פקודת IPCONFIG
ג. צילום מסך לאחר שינוי לכתובת סטטית:
 התחל = הגדרות = חיבורי רשת = הרשת הפעילה = עכבר ימיני = מאפיינים = כללי = TCPIP קליק כפול
ד. צילום מסך CMD פקודת IPCONFIG /ALL
מה מצב שרת ה DHCP , כאשר הכתובת היא סטטית?
ה. צילום מסך לאחר החזרה למצב כתובת דינמית
 התחל = הגדרות = חיבורי רשת = הרשת הפעילה = עכבר ימיני = מאפיינים = כללי = TCPIP קליק כפול
ו. צילום מסך CMD פקודת IPCONFIG /ALL
מה מצב שרת ה DHCP , כאשר הכתובת היא דינמית?
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (1842-1212012_static_Sh.D..pps)