לוח אם - גשר צפוני, גשר דרומי

עיינו בחומר שלמדנו בנושא - מסלול המידע FSB בלוח האם :
* גשר צפוני North bridge > גשר אל רכיבים  בשימוש ראשי ע"י המעבד 
* גשר דרומי South bridge גשר אל רכיבים  בשימוש משני ע"י המעבד 
* שבבים בלוח האם  Mother Board chipset
 
 צרו מצגת ובה 2 שקף, הוסיפו בשקף :
א. הסבר - מה ההבדל בין גשר צפוני לגשר דרומי
ב. תמונה של לוח האם ובה 4 חצים:
* הגשר הצפוני - 2 חצים אל רכיבים מתאימים 
* הגשר הצפוני -  2 חצים  אל רכיבים מתאימים