לוח אם - מבנה הלוח

 
האתגר - פוסטר לוח אם ! רוצים לתלות על הקיר ?
 
עיינו בחומר שלמדנו בנושא -  שמות החלקים בלוח האם :
 
×   המעבד, שביב B.I.O.S.  , גשר צפון, גשר דרום,בטריה, חריץ זיכרון RAM
×   זיכרון מטמון, חריץ PCI , חריץ AGP , חיבור  מתח  ATXחשמל ,IDE   מחברי , יציאות לציוד היקפי
 
 
 
 צרו מצגת בת שקף אחד, המתארת את מבנה לוח האם, בדרך הבאה :
* מצאו באינטרנט תמונה של לוח אם.
* העתיקו את תמונת לוח האם אל מרכז השקף .
* כתבו בכותרת את דגם לוח האם.
* כתבו את שמות החלקים בלוח האם מסביב לתמונה.
* ציירו חיצים משם החלק למיקום החלק בלוח האם.
 
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (147-23112011_motherboard_E.L..pps)
משימה מהמורה 2043-822011_מבנה_לוח_האם.pdf (2043-822011_מבנה_לוח_האם.pdf)