מאפייני הרובוט

בחרו באחד הסרטונים המציגים רובוט בפעולה:

רובוט מכונית חונה עצמאית 

https://www.youtube.com/watch?v=U1NIK23P1Ks

רובוט מקלף ענבים

https://www.youtube.com/watch?v=KNHgeykDXFw

רובוט מצייר

https://www.youtube.com/watch?v=NHevR8ZE3hw

רובוט רוקד

https://www.youtube.com/watch?v=NPIq5qldbio

רובוט מארגן משלוחים במכסני "אמזון"

https://www.youtube.com/watch?v=cLVCGEmkJs0

====================================================

צרו מצגת באורך 6 שקפים:

שקף 1 – שער: שם התלמידים + שם הסרטון

שקפים 2-6

כתבו את המושג הבא בכל שקף בנפרד:  מושג + הסבר + דוגמה מהסרטון:

מטרה – היעד של הרובוט שחוסך מאמץ לכח אדם

תנועה – הדרך שבה הרובוט זז כדי להשיג את מטרה

חיישן – הרובוט בודק את הסביבה : אור, צבע, קול, לחות, טמפרטורה…

בקר – הרובוט מקבל החלטות לפי התנאים לסביבה

עצמאות – הרובוט מבצע פעולות לבד לפי תוכנית ממוחשבת