מודל 7 השכבות - OSI

 
האתגר - 1,2,3,4,5,6,7... היכון הכן צא !
 
עיינו בחומר שלמדנו בנושא מודל 7 השכבות  OSI:
 
שכבה 7 -  יישום  application
שכבה 6 -  ייצוג presentation  
שכבה 5 - שיחה session  
שכבה 4 - תעבורה  transport
שכבה 3 - רשת  network
שכבה 2 - קו  data link
שכבה 1 - פיזי  physical
 
 
 צרו מצגת בת 7 שקפים, והוסיפו בכל שקף :
א. שם השכבה
ב. הגדרה
ג. שם המידע
ד. תמונה מתאימה
 
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (1956-122011_מודל_7_השכבות_-_א._מ..pps)
משימה מהמורה 1522-1732011_7_layers.pdf (1522-1732011_7_layers.pdf)