מסכת הרשת - Class A B C

 
אתגר - בואו כתבו על הקיר בפרופיל הפייסבוק של מסכת הרשת !
 
 
עיינו שוב בנושא שלמדנו על 3 מסכות תת הרשת:
Class A, Class B, Class C
 
 
 
 צרו מצגת בת 3 שקפים,  
    בכל שקף צרו דף פרופיל למסכת רשת
    ובו הוסיפו את הפרטים הבאים:
 
א. כותרת - מסכת  תת-רשת + אות ה Class 
ב. הגדרה
ג. מי משתמש בגודל הרשת הזו ?
ד. מספר המחשבים של הרשת
ה. מספר המחשבים של המארחים
ו.  טווח הכתובות הפרטיות
ז. הסימון המספרי + חלוקת המספר
 

 
 
 
 
 
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (1358-23112011_classABC_I.C..pps)
משימה מהמורה 1827-1332011_Class_A_B_C.pdf (1827-1332011_Class_A_B_C.pdf)