מספרי ממשקים פרוטוקלי רשת

  • צרו שאלות על מספרי הפורטים (ממשקים) של הפרוטקולים השונים.

רשימת הפרוטקולים

FTP - פורט 20,21 / פרוטקול להעברת קבצים

TELNET - פורט 23 / פרוטקול המקשר בין מחשבים מרוחקים

SSH - פורט 22 /  פרוטוקול המאפשר ביצוע פעולות על מחשב מרוחק 

DNS - פורט 53 / פרוטקול המתרגם כתובות אינטרנט ממילים URL למספרי IP

DHCP - פורט 67,68  / פרוטוקול המחלק  כתובות IP

 SMTP - פורט 25 / פרוטקול אימייל דואר יוצא 

POP3 - פורט 110 / פרוטקול אימייל דואר נכנס 

IMAP4 - פורט 143 / פרוטקול לריבוי אימיילים  

HTTP - פורט 80 / פרוטוקול העברת דפי אינטרנט 

 HTTPS - פורט 443 / פרוטוקול להעברת דפי אינטרנט מאובטחים

SNMP - פורט 161,162 / פרוטוקול לניהול הרשת

דוגמאות לשאלות:

שאלה ממבחן בגרות מערכות תקשוב' קיץ תש"ע  פרק 5 שאלה ג':

שאלה ממבחן בגרות מערכות תקשוב' קיץ תשס"ט  פרק 4 שאלה ז':

שאלה ממבחן בגרות מערכות תקשוב' קיץ תש"ע  פרק 4  שאלה ח':