מתחם התנגשות - סימולציה ב Packet Tracer

 

מתחם התנגשות - סימולציה ב Packet Tracer

 

 

בנו שתי רשתות בצורת כוכב במרכז התקן רשת ומסביב 6 מחשבים:

א. מרכזת HUB

ב. מתג SWITCH

 

א. מרכזת HUB

 • בנו רשת שבאמצע מותקן המרכזת HUB
 • לחצו על תצורת "הדמיה" SIMULATION
 • לחצו על החץ בפינה לפתיחת לוח התוצאות
 • בחרו בכפתור הסינון Edit Filters את הפרוטקולים הבאים :
  • - ICMP - משלוח חבילה לבדיקת תקשורת
  • ARP - מציאת כתובות פיזיות של המחשבים ברשת
 • העבירו 2 מעטפות בו זמנית:
  • - ממחשב PCֹֹ/2 אל PC/0
  • - ממחשב PCֹֹ/0 אל PC/4
 • לחצו על כפתור לקידום תהליך משלוח חבילת המידע Capture /Forward
 • בדקו בלוח הסימוציה מה קורה בכל שלבי התהליך Simulation Panel
 • בדקו בלוח ההתוצאות מה קורה בסיום התהליך

 

 

ב. מתג SWITCH 

 • בנו רשת שבאמצע מותקן המרכזת SWITCH
 • לחצו על תצורת "הדמיה" SIMULATION
 • לחצו על החץ בפינה לפתיחת לוח התוצאות
 • בחרו בכפתור הסינון Edit Filters את הפרוטקולים הבאים :
  • - ICMP - משלוח חבילה לבדיקת תקשורת
  • - ARP - מציאת כתובות פיזיות של המחשבים ברשת
 • העבירו 2 מעטפות בו זמנית:
  • - ממחשב PCֹֹ/2 אל PC/0
  • - ממחשב PCֹֹ/0 אל PC/4
 • לחצו על כפתור לקידום תהליך משלוח חבילת המידע Capture /Forward
 • בדקו בלוח הסימוציה מה קורה בכל שלבי התהליך Simulation Panel
 • בדקו בלוח ההתוצאות מה קורה בסיום התהליך

ג. מתחם התנגשות

מה מספר מתחמי ההתנגשות בשני המקרים:

1. מרכזת HUB

2. מתג SWITCH