סדנה - בניית רשת עם ראוטר

חלק ראשון - הגדרה פיזית

א. מחשב

  • חברו מחשב א' באמצעות קבל רשת לסוויץ א' 
  • חברו מחשב ב' באמצעות קבל רשת לסוויץ ב' 

   

ב. סוויץ

  • חברו סוויץ א' באמצעות קבל רשת לראוטר לכניסה GIG0/0 
  • חברו סוויץ ב' באמצעות קבל רשת לראוטר לכניסה GIG0/1 

      

ג. ראוטר

הדליקו את מתג ההפעלה של הראוטר

חברו מחשב באמצעות קבל קונסול לראוטר 

  • חיבור בצד האחורי במחשב בכניסה RS232
  • חיבור בראוטר - בכניסת קונסל CONSOLE

 

חלק שני - הגדרה לוגית

הכנסו לתוכנת ניהול הפקודות PUTTY

בחלון ההגדרות בחרו את סוג החיבור אשר מתאים לקבל הקונסול שחיברתם : Connection type> Serial