סוגי חיישנים

בחרו באחד הסרטונים המציגים חיישן בפעולה:

חיישן מערכת בלימה אוטונומית ברכב קיה ספורטאג'

https://youtu.be/ujmV5EeJJC8

חיישן המצוקה למבוגרים של יד שרה

https://www.youtube.com/watch?v=QY2MEuyvWoI

3 חיישני מצוקה לתינוקות ברכב

youtube.com/watch?v=5oDpqpUkK1E

חיישן רוח לסוככים

https://www.youtube.com/watch?v=DGtfhsISNcU

==================================

צרו מצגת באורך 6 שקפים:

שקף 1 – שער: שם התלמידים + שם הסרטון

שקפים 2-6

כתבו בכל שקף בנפרד –   השאלה בכותרת  + התשובה  + תצלום מסך מהסרטון :

  • מהי המטרה של החיישן
  • היכן ממוקם החיישן
  • מה החיישן מודד
  • כיצד המכשיר מגיב בעקבות ההתרעה של החיישן
  • מהו סוג החיישן (העזרו ברשימה המצורפת)

=============================================

כיצד מעתיקים תצלום מסך מהסרטון  > לוחצים על מקש PRT SC במקלדת  

==============================================