סוגי ניתוב - סטטי / דינמי

הסבירו מהם שלשת סוגי הניתוב:

א. ניתוב סטטי 

ב. ניתוב דינמי מסוג DISTANCE VECTOR - כגון: פרוטקול RIP1 RIP2 EIGRP

ג. ניתוב דינמי מסוג LINK STATE - כגון: פרוטקול OSPF

כתבו את הפרטים הבאים בכל סוג של ניתוב:

  1. שם
  2. הגדרה
  3. תמונה
  4. יתרון
  5. חסרון
  6. סדר הדירוג administrative distance
  7. חישוב מסלול רצוי metric - רוחב פס, עלות קישור, עיכוב, ספירת קפיצות, עומס, עלות דרך, אמינות.