סוגי ניתוב - סטטי / דינמי

שלשת סוגי הניתוב:

א. ניתוב סטטי 

ב. ניתוב דינמי מסוג DISTANCE VECTOR - כגון: פרוטקול RIP , EIGRP

ג. ניתוב דינמי מסוג LINK STATE - כגון: פרוטקול OSPF

משימה - עיינו בטלאות הניתוב הבאות

בחרו שורה אחת המתחילה באחת מהאותיות הבאות S / R / O / D

והסבירו בלשונכם את כל מסלול הניתוב בשורה:

  1. משמעות האות - S / R / O / D
  2. סדר הדירוג administrative distance
  3. חישוב מסלול רצוי metric - רוחב פס, עלות קישור, עיכוב, ספירת קפיצות, עומס, עלות דרך, אמינות.
  4. כתובת המקור
  5. כתובת היעד

טבלת ניתוב פרוטקול DISTANCE VECTOR

טבלת ניתוב של פרוטקול מסוג  LINK STATE