מהירות הראוטר האלחוטי

מהירויות ראוטרים אלחוטיים

  • צלמו 4 תמונות של הראוטר בבית שלכם:

א. פאנל אחורי

ב. פאנל קדמי

ג. תמונה כללית

ד. תמונה של מדבקת היצרן (אם קיימת)

שימו לב! - אם אתם מצלימים את המדבקה של היצרן,

הגנו על הראוטר שלכם מפני פריצה

והקפידו למחוק פרטים מזהים, כגון: כתובת מאק, סיסמת איפוס. 

  • רשמו את שם החברה + שם הדגם של הראוטר

  • חפשו מדריך התקנה קובץ PDF להתקנת הראוטר

  • סמנו באחת התמונות את מהירות הראוטר

מהי מהירות הראוטר?

בדקו היכן רשומה המהירות על המכשיר:

- האם רשום התדר במנורות בצד הקדמי - 2.4 GHZ או 5 GHZ

- האם רשום רוחב הפס של הקבלים בצד האחורי - GbE

- האם רשום על המכשיר צמוד לשם הדגם

- האם רשום על המדבקה של פרטי הראוטר

- היכן רשומה המהירות בחוברת המדריך?

שימו לב! - השאלה היא על המהירות החומרהשל הציוד  שנרשמה ע"י היצרן ולא על מהירות הגלישה בפועל שיש לכם בבית.