סוגי רשתות - עמית לעמית/ שרת לקוח

 
האתגר - יתרון / חסרון, ירוק / אדום , התפוצצות / תשואות
 
עשו השוואה בין סוגי הרשתות הבאים:
א. קבוצת מחשבים - עמית לעמית  peer to peer
ב. סביבת דומיין - שרת / לקוח  server / client
                 
צרו מצגת ובה 2 שקפים, הוסיפו בכל שקף:
א. כותרת
ב. תמונה
ג. הגדרה
ד. יתרון :
עצבו את משפט היתרון בדרך הבאה:
גופנים - בצבע ירוק   
אפקטים - קול שמח, כגון: מחיאות כפיים
ה. חסרון :
עצבו את משפט החסרון בדרך הבאה:      
גופנים - בצבע אדום 
אפקטים - קול מאכזב, כגון: רוח
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (1549-4112011_ptp-server_D.SH..pps)
משימה מהמורה 217-822011_תרגיל_-_השוואה_שרת_לקוח_עמית_לעמית.pdf (217-822011_תרגיל_-_השוואה_שרת_לקוח_עמית_לעמית.pdf)