סיסמה לרשת האלחוטית

היכנסו לראטר המקומי

בחרו בהגדרות ההצפנה : wireless security < wireless 

צלמות את המסך של הגדרות הראוטר האלחוטית והסבירו את המרכיבים השונים:

 

סוגי תדרים - 

* MIXED

* B

* G

סוגי הצפנות - 

* WPA persenol

* WPA enterprise

* WPA2 persenol

* WPA2 enterprise

* RADIUS

* WEP