ספק הכוח - המחברים connectors

 
האתגר - אפקטים של חצים מתחברים למחברים !
 
המחברים של ספק הכח connectors:
 
קראו על המחברים  CONNECTORS של ספק הכח:
1.     מחבר ATX
2.     מחבר AUX
3.     מחבר מולקס MOLEX
4.     מחבר ברג BERG
5.     מחבר סאטה SATA 15 פינים
 
 צרו מצגת ובה 6 שקפים, הוסיפו בכל שקף :
א.תמונה של סוג ה"מחבר" - מאיפה יוצא החשמל ?
ב.חץ
ג.תמונה של החלק במחשב - לאן נכנס החשמל ?
 
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (1545-4112011_connectors_M.Z..pps)
משימה מהמורה 1940-822011_תרגיל_-_המחברים_connectors_של_ספק_הכח_החשמלי.pdf (1940-822011_תרגיל_-_המחברים_connectors_של_ספק_הכח_החשמלי.pdf)