סקראץ - פקודת לולאה

לפניכם תוכנית בסקראץ שמטרתה לשרטט ריבוע:

סקראץ - שירטוט ריבוע

שלב ראשון – תירגול עצמי

הוסיפו פרויקט חדש בשם: "סקראץ שירטוט ריבוע".

  • הוסיפו את התוסף  צלמית - תוסף   כלי העט.
  • העתיקו את התוכנית אפשרות א' או אפשרות ב' עם פקודת הלולאה "חזור" מהאיור הנ"ל.

הפעילו את התוכנית.

לחצו על כפתור "שמור".

שלב שני – ביצוע המטלה "שירטוט מלבן"

  • הוסיפו את התוסף  צלמית - תוסף   כלי העט.
  • בחרו במקום דמות החתול באחת הדמויות הרובוטיות הבאות:
    Kiran, Dot, Monet, Pico walking, Robot, Retro Robot Rocketship, Riplex
  • כתבו תוכנית שמטרתה לצייר מלבן.

שימו לב! - למלבן 2 זוגות של צלעות שוות: 2 רוחב + 2 רוחב.

  • שמרו את התוכנית.