פרוטוקולים במודל 7 השכבות

 
האתגר - איזה קטע - קטע המידע - עדיין מקושר לאינטרנט !
  
עיינו שוב בחומר שלמדנו בנושא:
 
מודל  7 השכבות -
1. -application יישוםפרוטקול HTTP
2. presentation ייצוג- פרוטקול ASCII
3.שיחהsession   - פרוטקול DNS
4.תעבורה transport - פרוטקול TCP UDP
5.רשת network -פרוטקול RIP
6.קוdata link - פרוטוקול  ETHERNET
7.פיזי physical - פרוטוקול RS-232
 
צרו מצגת בת 7 שקפים, והוסיפו בכל שקף :
א. שם השכבה
ב. שם הפרוטוקול
ג. הסבר על הפרוטקול
ד. תמונה מתאימה
 
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (2018-122011_פרוטוקולים_בתהליך_שליחת_המידע_-_עבודות_תלמידים.pps)
משימה מהמורה 2111-822011_תרגיל_-_פרוטוקולים_במודל_7_השכבות.pdf (2111-822011_תרגיל_-_פרוטוקולים_במודל_7_השכבות.pdf)