פרוטקולי תקשורת TCP / UDP

פרוטקולי תקשורת  TCP /  UDP
 
צרו מצגת ובה 3 שקפים:
 
שקף ראשון - TCP:
הגדרה
תמונה
יתרון
חסרון
 
שקף שני - UDP:
הגדרה
תמונה
יתרון
חסרון
 
שקף שלישי - פקודת NETSTAT
רשמו בחלון CMD את הפקודה NETSTAT כדי לדעת נתונים על הפורטים המתוקשרים עם האינטרנט.
איזה פרוטקול מופיע פעמים רבים יותר בתוצאות: TCP או UDP ?