פרוטקול ARP

פרטוקול ARP - ממיר מכתובת IP לכתובת MAC
 
 צרו מצגת בנושא פרוטקול ARP
 
שקף 1 - הגדרה
הגדירו מהו ARP
תארו את תהליך בקשת הכתובת של הנתב מהמחשב
 
שקף 2 - טבלת ARP
רשמו בחלון CMD את הפקודה   arp -a
וצלמו את המסך ובו טבלת ARP
 
שקף 3 - נתוני המחשב שלי
רשמו בחלון CMD את הפקודה    ipconfig - בדקו מהי כתובת הלוגית ip של המחשב שלכם
רשמו בחלון CMD את הפקודה   ipconfig /all - בדקו מהי כתובת הפיזית mac של המחשב שלכם
 
*השוו בין התוצאות בשקף 2 לבין התוצאות בשקף 3
 
שקף 4 -  ARP spoofing  / משימת רשות
מהי הפעולה הזדונית שנעשית ע"י גניבת מידע מתהליך ARP ?