רובוטיקה ויהדות - הצגת תנאי מורכב

שלב ראשון: בחירת נושא תורני

  • בחרו מצווה מספר קיצור שולחן ערוך ,שיש בה מקרה שבו צרי ך להכריע בין שני מצבים שונים.

ברכת משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת שמונה עשרה, ברכת ותן טל ומטר בתפילת שמונה עשרה, ברכת יעלה ויבוא בברכת המזון, מצוות שינה בסוכה בזמן גשם, גרמא בשעון שבת ,תאריך קריאת מגילת אסתר בפורים ,השבת אבידה עם/בלי סימנים, ברכת יעלה ויבוא בברכת המזון ,אכילה ע"י חולה בצום יום כיפור. 

  • מצאו בקטע הטקסט התורני תנאי מורכב :

אם המצב ההלכתי הוא אפשרות ראשונה > אז הדין הוא  א' 

אם המצב ההלכתי הוא אפשרות שניה > אז הדין הוא  ב' 

שלב שני: הצגת התנאי המורכב בסקראץ

  • בחרו בתוכנת הסקראץ בדמות Ripley או בדמות Kiran
  • תכננו בפקודת תנאי אמירה של הדמות בסקראץ:

> אם המקרה א הוא …… אז הדין הוא ………. 

 > אם המקרה ב הוא …… אז הדין הוא ……….