רשת אלחוטית סמויה

שלב בסיס: בניית רשת

צרו רשת עם נתב אלחוטי:

==================

חלק ראשון - הגדרת הראוטר

==================

שלב א': הגדרת הראוטר

הכנסו לממשק של הראוטר, באחת הדרכים הבאות:

> ניתן להיכנס פיזית לממשק של הראוטר דרך מחשב באמצעות תוכנת הקלדת כתובת הראוטר בתוכנת דפדפן.

> ניתן להיכנס וירטואלית בתוכנת הסימולציה דרך הממשק הגרפי.

בחלון setup > basic setup, סדרו את ההגדרות הבאות:

 • בכיוון לרשת WAN - הגידרו סוג כתובת סטטית
 • בכיוון לרשת WAN - הקצו כתובת השייכת לרשת הראוטר החוטי
 • בכיוון לרשת LAN - הקצו כתובת השייכת לרשת האלחוטית
 • בכיוון לרשת LAN - בחרו האם המחשבים יקבלו כתובות סטטיות או כתובות דינמיות באמצעות DHCP

שלב ב': הגדרת הרשת האלחוטית

בחלון Wireless > Basic Wireless Settings, סדרו את ההגדרות הבאות:

 • תדר קליטה
 • שם הרשת SSID
 • ערוץ שונה מרשתות אלחוטיות אחרות
 • הסרה או גילוי של שם הרשת עבור המחשבים והפלאפונים בסביבה

שלב ג': אבטחת הרשת האלחוטית

בחלון Wireless > Wireless Security, סדרו את ההגדרות הבאות:

 • סוג אבטחה
 • סיסמהשלב ד': אבטחת הראוטר האלחוטי

בחלון Administrator, סדרו את ההגדרות הבאות:

 • סיסמה

שלב ה': מתן הרשאות למחשבים רצויים

בחלון Wireless > Wireless MAC Filter, סדרו את ההגדרות הבאות:

 • בחירה בין האפשרויות : PERMIT / PREVENT
 • הזנת כתובות  MAC של המחשבים הרצויים.

שימו לב! 

בכל שלב שמרו את ההגדרות בכפתור SAVE SETTINGS בתחתית החלון.

לעיתים יש צורך לצאת מהחלון ההגדרות ולהכנס שוב, על מנת לרענן את שמירת ההגדרות החדשות.

======================

חלק שני - הגדרת המחשבים הניידים

======================

שלב בסיס: התקנה פיזית של כרטיס אלחוטי

בתוכנת הסימולציה, פעלו בדרך הבאה:

 • כבו את חשמל המחשב הנייד
 • הסירו את כרטיס הרשת החוטית
 • הוסיפו את כרטיס הרשת האלחוטית

שלב א': הגדרה לוגית 

בתוכנת הסימולציה בחלון Config > Interface > Wireless , סדרו את ההגדרות הבאות:

 • כתובת סטטית
 • שם הרשת הרצויה SSID 
 • סוג האבטחה
 • סיסמה

שלב ב': גילוי הרשתות האלחוטיות בסביבה

 • בתוכנת הסימולציה בחלון Desktop > PC Wireless

גלו את הרשתות האלחוטיות :

שלב ג': התחברות לרשת הסמויה

בתוכנת הסימולציה כנסו לחלון profiles ל"אשף" יצירת תקשורת עם הרשת הסמויה, בדרך הבאה:

 1. New
 2.  Enter a name - שם הרשת של הראוטר האלחוטי 
 3. Advanced setup
 4. Wireless network name
 5. Specify network settings - ip address, sunnet masdk, default gateway, dns
 6. Security - WPA2 persenol
 7. PreShare key - XXXXXXXXX
 8. Conform new settings > save
 9. Return to profiles screen
 10. לחיצה על שם הרשת הסמויה
 11. connect