שיטות הצפנה באלחוטי

שיטות הצפנה באלחוטי
 
הכינו מצגת המסבירה את הסוגים השונים + תמונה מהראוטר שמראה היכן מגדירים
 
WEP אבטחה ע"י הצפנה הצפנה קבועה
WPA אבטחה ע"י מפתח משתנה
WPA2 אבטחה ע"י מפתח משוכלל
WPA Persenol אבטחה לרשת הביתית
WPA Enterprise אבטחה לרשת בארגון