שרת DNS

 
אתגר - האם תצליחו לתרגם את הכתובת של האתר ?
 
עיינו בחומר שלמדנו בנושא שרת  DNS
  
רשמו בחלון CMD את הפקודה הבאה:
nslookup www.walla.co.il
פקודתNSLOOKUP בודקת שרתי DNS

צרו מצגת ובשקף הוסיפו
* ההגדרה של שרת  DNS
* תצלום המסך של חלון  CMD
* כתובת ה URL של הדומיין  WALLA
* כתובת ה IP  של  WALLA
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (1030-11122011_dns_I.E..pps)
משימה מהמורה 1814-1332011_DNS.pdf (1814-1332011_DNS.pdf)