תהליך עטיפת הנתונים ב-7 השכבות

 
האתגר - חבילה עוברת בהנפשה מטיילת...
 
שמות המידע השונים בתהליך העטיפה encapsulation בשליחת מידע ברשת
1.     יישום - רצף נתונים data stream
2.     הצגה - רצף נתונים data stream
3.     שיחה - רצף נתונים data stream
4.     תעבורה - מקטעים segments
5.     רשת - חבילות packets
6.     קו - מסגרות frames
7.     פיזי - רצף בינארי binary srteam
 
 צרו מצגת בת שקף אחד
הוסיפו ברקע תמונה של מודל 7 השכבות
כתבו ב 5 תיבות טקסט את שמות המידע השונים
הוסיפו אפקט הנפשה המתאר תנועה של חבילה עוברת,
בכל פעם שנו את שם החבילה המתאימה לשכבה, בדרך הבאה:
אפקטים באופיס 2003 – הצגת שקופיות  הנפשה מותאמת אישיתהוסף אפקטנתיבי תנועה
אפקטים באופיס 2010 - תפריט: הנפשות
נתוןמקטעחבילהמסגרתבינרי
קבצים מצורפים
תוצר תלמיד (1855-122011_הנפשה_-_שמות_המידע_בשכבות_השונות_-_י._ח..pps)
משימה מהמורה 2133-822011_תרגיל_-_הנפשת_חבילה_ב_7_השכבות.pdf (2133-822011_תרגיל_-_הנפשת_חבילה_ב_7_השכבות.pdf)