תהליך .D.O.R.A

 
שקף ראשון - תהליך D.O.R.A 
 
תארו בתרשים חזותי עם חצים את תהליך ה D.O.R.A. לקבלת כתובת IP משרת DHCP:
 
D iscover לגלות - בקשה לכתובת IP משרת DHCP זמין
O ffer להציע - שרת DHCP זמין מציע כתובת IP פנויה מהטווח לתחנה
R equest לבקש - התחנה מבקשת לעשות שימוש בכתובת המוצעת
A cknowledgment לאשר - אישור משרת ה-DHCP על שירות וכתובת IP שהוקצתה לתחנה
 
 
 
4 שלבים בתהליך DORA