תיכנות הרובוט - פניות ציר חדות

 >>>  >>>     פניות ציר חדות      מנוע דומם     +   מנוע בתנועה       <<<  <<<

 

כתבו תוכנית עבור רובוט שנע סביב מלבן על הרצפה

כתבו תוכנית עבור רובוט שנע סביב ריבוע על הרצפה

כתבו תוכנית עבור רובוט שנע סביב ריבוע על הרצפה – השתמשו בפקודת הלולאה "חזור"

כתבו תוכנית עבור רובוט שנע סביב מלבן על הרצפה – השתמשו בפקודת הלולאה "חזור"