תיכנות הרובוט - פניות קשת מעוקלות

 פניות קשת מעוקלות   מנוע במהירות נמוכה   + מנוע במהירות גבוהה   /  הפרש גדול  > זווית חדה

  פניות קשת מעוקלות   מנוע במהירות נמוכה   + מנוע במהירות גבוהה   /  הפרש קטן  > זווית קהה      

 

  • כתבו תוכנית עבור רובוט שנע סביב עיגול קטן על הרצפה
  • כתבו תוכנית עבור רובוט שנע סביב עיגול בינוני על הרצפה
  • כתבו תוכנית עבור רובוט שנע סביב עיגול גדול על הרצפה