תמונת נוף


שלב א' : איתור תמונות
מחפשים 2 תמונות הקשורות לחיי הדמות:
א. תמונת נוף
ב. אובייקט - חי , צומח , דומם / עדיף עם רקע חלק
פותחים את הקבצים File = open

 
שלב ב' : האוביייקט
בוחרים את האובייקט:
·         כלי בחירה – מטה הקסם / רקע חלק
·         כלי בחירה – לאסו מגנטי / רקע מקושקש
מעתיקים את האובייקט מדף זה Edit = copy
מדביקים את האובייקט לדף עם הנוף Edit= paste
 
שלב ג' : השתקפות בנוף
משכפילים את השכבה עם האובייקט – גרירת השכבה לדף המקופל בחלון השכבות
הופכים את האובייקט  Edit = transform = flip vertical
ממקמים את עותק האובייקט במקום מתאים להשתקפות צל, כגון: בתוך מים.
מחלישים את צבעי האובייקט ע"י פקודת השקיפות
מסובבים מעט את הצל לכיוון הנכון ע"י הסמן המעוקל של העכבר

 opacity.jpg