LAN / WAN בראוטר הביתי

הנושא - מבנה הרשת:

סוגי רשתות:

LAN - רשת תקשורת מקומית -  Local Area Network 

WAN - רשת תקשורת עולמית -  Wide Area Network

ציוד הרשת:

נַתָּב / ראוטר - מכשיר המחבר בין רשתות ומקשר אותנו החוצה לרשת חיצונית או לרשת האינטרנט.

מֶתֶג / סוויץ - מכשיר המחבר בין מחשבים בתוך הארגון.

~~~~~~~~~~~~~~~ משימה ~~~~~~~~~~~~~~~

  • צלמו את הראוטר הביתי אצלכם בבית:

תמונות של הצד האחורי - החיבורים אל הקבלים

תמונה של הצד הקדמי - נורות החיווי

  • סמנו וכתבו את ההגדרה על התמונות:

תמונות של הצד האחורי - היכן החיבורים של המכשירים: ראוטר / סוויץ

תמונה של הצד בקדמי - היכן הנורות של רשתות LAN / WAN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~