הוספת דפים מרחפים

תהליך כתיבת החידה

הוספת דף מרחף LIGHTBOX

  1. אפשרות א - + > LIGHTBOX
  2. אםשרות ב' - תפריט ניהול דפים

בסרגל העליון יש חץ קטן שפותח חלון אפשרויות לניהול דפים

לצד ניהול דפים יש אפשרות לניהול לוחות מרחפים  ADD LIGHTBOXES

יוצרים חידה בדף חדש

תפריט דפים 

מימין לשם הדף יש צלמי 3 נקודות > "הגדרות" SETTING

חלון הגדרות לוח מרחף  LIGHT BOX SETTING 

בחרו בדף מרחף מסוג  PROMO CORNER

מגדירים את המרכיבים הבאים:

שינוי שם הלוח

AUTOMATICLLY - YES

WHICH PAGE - 1

X ICON - X

CLOSE BUTTON - V

 יוצרים כפתור לתשובה

לכל מרכיב , תמונה או טקסט, יש סרגל שבו מופיעה צלמית קישור.

לוחצים על צלמית קישור

בוחרים מתוך הרשימה את מספר הדף הרצוי בו תופיע התשובה

יוצרים דף תשובה

שימו לב !

חשוב להכין את מספר הדף מראש לפני שלב א', כדי שבעת יצירת הכפתור בשלב ב' יהיה ניתן לקשר לדף התשובה.

בדף התשובה רושמים את התשובה בהרחבה.