חדר בריחה וירטואלי

הנחיות ליצירת חדר בריחה 

פתיחת חדר בריחה

פותחים  ברקע חשבון GMAIL

נכנסים לסביבת WIX

בוחרים באפשרות OTHER

בוחרים באפשרות CHOOSE A TEMPLATE

בוחרים בתפריט בצד שמאלה למטה באפשרות "דף נחיתה" LANDING PAGE

ישנם 2 סוגי דפי נחיתה:

תבנית "דף נחיתה" שעון - COMING SOON

תבנית "דף נחיתה" סטופר - UNDER CONSTRUCTION

עיצוב בסיסי

כתיבת טקסט - תפריט שמאלי > צלמית + ADD

שינוי טקסט - לוחצים על הטקסט בדף לחיצה כפולה ומעדכנים.

רקע - תפריט שמאלי > BACKGROUND  > VIDEO

העלאת תמונה - תפריט שמאלי > UPLOAD

הוספת סרטון יוטיוב - תפריט שמאלי > צלמית +     <    ADD  > VIDEO >  YOUTUBE

CHANGE VIDEO   

WHAT IS TH VIDEO'S WEBSITE 

AUTOPLAY ON LOADING 

IN A LOAP 

הוספת דפים

בסרגל העליון יש חץ קטן שפותח חלון אפשרויות לניהול דפים

בחלון לניהול דפים למטה לוחצים על כפתור "הוסף דף" ADD PAGE

רושמים מיספור לדף ומאשרים DONE

הוספת לוח מרחף LIGHTBOX

בסרגל העליון יש חץ קטן שפותח חלון אפשרויות לניהול דפים

לצד ניהול דפים יש אפשרות לניהול לוחות מרחפים  ADD LIGHTBOXES

תהליך כתיבת החידה

שלב  א' - יוצרים חידה בדף חדש

תפריט דפים 

מימין לשם הדף יש צלמי 3 נקודות > "הגדרות" SETTING

חלון הגדרות לוח מרחף  LIGHT BOX SETTING 

מגדירים את המרכיבים הבאים:

שינוי שם הלוח

AUTOMATICLLY - YES

WHICH PAGE - 1

X ICON - X

CLOSE BUTTON - V

שלב  ב' - יוצרים כפתור לתשובה

לכל מרכיב , תמונה או טקסט, יש סרגל שבו מופיעה צלמית קישור.

לוחצים על צלמית קישור

בוחרים מתוך הרשימה את מספר הדף הרצוי בו תופיע התשובה

שלב ג' - יוצרים סיסמה לדף

בחלון ניהול דפים לוחצים על צלמי 3 נקודות "הגדרות" SETTING

בחלון ניהול דפים PAGE SETTING , בוחרים בהגדרות הבאות:

PAGE INFO < HIDE FROM MENU

PERMISSION < PASSWORD PROTECTION

שלב ד' - יוצרים דף תשובה

שימו לב !

חשוב להכין את מספר הדף מראש לפני שלב א', כדי שבעת יצירת הכפתור בשלב ב' יהיה ניתן לקשר לדף התשובה.

בדף התשובה רושמים את התשובה בהרחבה.