יצירת ברקוד והוספתו לאתר

שלב א' : אתר יעד

  • גולשים לאתר הרצוי 
  • מעתיקים את כתובת האתר

שלב ב': אתר יישום מקוון ליצירת ברקוד

  • גולשים ליישום מקוון ליצירת ברקוד  QR CODE GENERATOR
  • מדביקים את כתובת האתר

  • מתקבלת  תמונת  ברקוד 
  • מורידים את תמונת הברקוד לתיקיית ההורדות במחשב DOWNLOAD
  • שומרים את הברקוד במחשב במיקום רצוי  בשם משמעותי

שלב ג' - אתר מקור ראשי

  • פותחים את האתר שלנו
  • כותבים כותרת מתאימה
  • מוסיפים ב + את תמונת הברקו