GoogleDocs - מילוי טפסים של החברים + עיבוד הממצאים מהשאלון

 
 הכנסו לכל אחד מהקישורים הבאים, וענו לכל אחד מהטפסים שחבריכם יצרו:
 
טופס בנושא מכבי נתניה:
 
טופס בנושא סיסקו:
 
טופס בנושא מכבי חיפה:
  
טופס בנושא אינטל:
  
טופס בנושא  H & M :
 
 
 הכנסו לחשבון Gmail שלכם ובדקו ב Google Docs מהם הממצאים שהצלחתם לאסוף מחבריכם.
עיבדו את הממצאים בקובץ אקסל.
שתפו קובץ אקסל ,כדי שאחרים יוכלו להתבונן בו.